Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

Obchodné meno: Vladimír Škarka - AlfaGrow

Fakturačná adresa: Vážska 3564/15, 921 01 Piešťany, Slovenská republika

IČO: 53100824

DIČ: 1077172063

Živnostenský register: OU-PK-OZP-2020/004789-2, č. ž.r. 230-21506

 

 

 1. Všeobecné ustanovenia

Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. Potvrdením objednávky kupujúcim, sa kupujúci zaväzuje, že je oboznámený s Obchodnými podmienkami, stanovené predávajúcim AlfaGrow pre uskutočnenie dodávky objednaného tovaru.

 

 1. Uskutočnenie objednávky

Spôsob uskutočnenia objednávky je cez eshop www.alfagrow.sk vložením tovaru do nákupného košíka. Kupujúci pri uskutočnení objednávky (cez eshop) zadá všetky požadované údaje ako názov tovaru, počet kusov, adresa doručenia, kontakt na kupujúceho, e-mail... Po správnom zadaní objednávky kupujúcim, predávajúci potvrdí  prijatie objednávky e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho.

 Predávajúci má právo na zmenu objednávky, a to v nasledujúcich prípadoch:

 • pri zmene ceny, zmene zahraničného kurzu alebo sortimentu zo strany dodávateľa tovaru;
 • v prípade, že dodávateľ tovaru prestane objednaný produkt dodávať/prípadne produkt zmení zloženie/veľkosť/cenu.

O týchto zmenách bude predávajúci informovať kupujúceho.

 

 1. Potvrdenie objednávky

Predávajúci záväzne potvrdí objednávku, po preverení dostupnosti tovaru a jeho termínu dodania formou emailu. V dňoch pracovného pokoja a počas sviatkov predúvajúci záväzne potvrdí objednávku v najbližší pracovný deň. Informácia o odoslaní tovaru bude zaslaná kupujúcemu emailom.

Potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné potvrdenie objednávky.

 

 1. Storno objednávky

Kupujúci má právo na zrušenie objednávky bez udania dôvodu pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho. V prípade stornovania potvrdenej záväznej objednávky alebo pri neprebratí zásielky, je kupujúci povinní uhradiť predávajúcemu nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru (prepravné náklady).

 

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci má podľa § 7 zákona č. 102/2014 zbierky zákonov právo odstúpiť od kúpnej  zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Podmienky odstúpenia od kúpnej zmluvy:

 • Kupujúci oznámi predávajúcemu odstúpenie od zmluvy emailom na info@alfagrow.sk ;
 • Vrátený tovar kupujúci zašle spolu s Odstúpením od kúpnej zmluvy a s faktúrou zakúpeného tovaru na adresu predávajúceho Vladimír ŠkarkaAlfaGrow, Vážska 3564/15, 921 01 Piešťany, Slovenská Republika. Vždy na zásielku uveďte tel. číslo: +421 907 787 668

 

 • Vrátený tovar zasiela kupujúci na vlastné náklady doporučene. Dobierky neakceptujeme ! Pri zasielaní tovaru neručíme za prípadnú stratu tovaru na ceste k nám;
 • Vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale, nepoškodený, nesme byť použitý, tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď...);
 • Po dodržaní podmienok odstúpenia od kúpnej zmluvy, peniaze za vrátený tovar vám zašleme prevodom na váš bankový účet do 14 dní od dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy. Vrátená cena bude vo výške vráteného tovaru bez ceny poštovného pri zakúpení tovaru.

 

 1. Reklamácie a záruka
  • V prípade vadného tovaru, je kupujúci povinný okamžite informovať predávajúceho e-mailom alebo telefonicky. Za vady zapríčinené prepravou tovaru kuriérom/poštou nezodpovedáme. Na zakúpený tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov v zmysle právnych predpisov SR (Občiansky zákonník č. 150/2004). Pri produktoch kde výrobca poskytuje dlhšiu záručnú dobu, platí záručná doba stanovená výrobcom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Posudzovanie vád tovaru je podľa platných právnych predpisov, noriem a ustanovení, ktoré nie sú v rozpore s platným právnym poriadkom SR.
  • Záruka sa nevzťahuje na nasledovné vady:
  • spôsobené nesprávnym používaním výrobku;
  • nesprávnym skladovaním výrobku.

 

6.3 Postup pri reklamácii:

Kupujúci informuje predávajúceho o reklamácii emailom info@alfagrow.sk;

Reklamovaný tovar kupujúci zašle spolu s Odstúpením od kúpnej zmluvy  kde uvedie dôvod reklamácie a spôsob jej vybavenia (výmena za nový rovnaký tovar alebo vrátenie peňazí) a s faktúrou zakúpeného tovaru na adresu Vladimír ŠkarkaAlfaGrow, Vážska 3564/15, 921 01 Piešťany, Slovenská Republika. Vždy na zásielku uveďte tel. číslo: +421 907 787 668. Reklamovaný tovar zasiela kupujúci na vlastné náklady doporučene. Dobierky neakceptujeme ! Pri zasielaní tovaru neručíme za prípadnú stratu tovaru na ceste k nám;

Reklamovaný tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď...).

V prípade uznania reklamácie tovaru, peniaze za reklamovaný tovar alebo výmena tovaru za rovnaký (kus za kus), predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 dní od dňa doručenia Žiadosti o odstúpenie od zmluvy/reklamácia tovaru.

 

 

 1. Doprava a poštovné

Predávajúci zašle kupujúcemu objednaný tovar kuriérskou službou DPD. Pri objednávke tovaru nad 300 EUR vrátane DPH je poštovné zdarma. V prípade hydropopnických systémov a iných nadrozmerných zásielok je doprava kalkulovaná individuálne. O cene tejto prepravy bude kupujúci informovaný e-mailom.

 

 1. Dodanie tovaru

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu do 1–2 pracovných dní v prípade tovaru na sklade. V prípade tovaru, ktorý nie je skladom je dodacia doba 7-10 pracovných dní, zároveň Vás budeme o dobe dodania tovaru informovať emailom. Tovar doručujeme priamo z nášho skladu v Českej republike.

 

 1. Spôsob platby

Kupujúci uhrádza tovar v hotovosti pri jeho doručení kuriérom, alebo platbou bankovým prevodom vopred na náš účet: 5171847743/0900 (Slovenská sporiteľňa - EUR účet), IBAN: SK65 0900 0000 0051 7184 7743, BIC/SWIFT: GIBASKBX

 

 1. Ochrana osobných údajov

Predávajúci plne rešpektuje súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebuje niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a komunikáciu s kupujúcim. V prípade, že kupujúci si neželá aby boli jeho osobné údaje uložené v databáze predávajúceho, kupujúci uvedie v poznámke k objednávke, žiadosť o vymazanie osobných údajov po vybavení objednávky. Firma AlfaGrow týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu nakladá v zmysle „Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. Z vyššie uvedeného zákona plyne i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi za účelom doručenia zásielky. 

AlfaGrow si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom, v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

Ďakujeme za využívanie našich služieb, prajeme pekný deň a ostaňte nám verní