Essentials EC meter

 
 

Essentials EC Meter je spoľahlivý EC meter pre ľahkú kontrolu živín.

Dostupnosť Skladom
Bežná cena €86,90
Ušetríte €8,70 (–10 %)
€78,20    
Kód tovaru ESSEC
Značka Essentials
Kategória EC metre
 

Malý a pohodlný digitálny EC meter v pevnom plastovom puzdre.
Meranie v rozmedzí 0,1 - 10 EC
Citlivosť: 0,1 EC
Presnosť: +/- 2%
Batéria: 4 x 1,5 V A76 (životnosť 100 h)
Automatické vypnutie po 15 minútach
Pracuje v teplotách 0 - 50 ° C (automatická teplotná kompenzácia)
Rozmery: 170 x 32 x 15 mm
Váha: 70 g
Indikácia slabých batérií.

Kalibrácia
Prístroj je z výroby kalibrovaný. Odporúča sa vykonávať kalibráciu po každých desiatich meraniach pre zachovanie maximálnej presnosti v praxi je možné voliť aj dlhšie intervaly. Na kalibráciu sa používa kalibračný roztok o 2,8 EC.
1. Ponorte elektródu do kalibračného roztoku.
2. Zapnite prístroj a podržte stlačené tlačidlo „CAL“ pokiaľ sa na displeji neobjaví nápis „CAL“. Na displeji sa ukáže blikajúca hodnota 2,8.
3. Počkajte kým prístroj nezapípa a displej prestane blikať. Tým je kalibrácia kompletná.

Proces kalibrácie môžete kedykoľvek prerušiť stlačením tlačidla „ON/OFF-READ. Pred ďalším meraním opláchnite elektródu čistou vodou.

Meranie
1. odstráňte krytku elektródy
2. zapnite prístroj tlačidlom „ON/OFF-READ“. Displej zabliká.
3. ponorte elektródu do meraného roztoku a ľahko otrepte prípadné bublinky na elektródach.
4. počkajte až display prestane blikať a prístroj zapípa. Teraz môžete odčítať hodnotu. Pre ďalšie meranie je prístroj treba vypnúť a zapnúť.
5. pred a po každom meraní treba elektródy dôkladne opláchnuť a osušiť. Než prístroj uložíte na dlhšiu dobu, nechajte elektródu namočenú 15-30min v destilovanej vode.

Zaobchádzanie s prístrojom
Neskladujte prístroj bez ochrannej krytky na elektródu - predĺžite životnosť. Prístroj nie je určený na celkové ponorenie. Pokiaľ vám prístroj napríklad spadne do meraného roztoku, ihneď ho vytiahnite vypnite a dôkladne vysušte. Nevystavujte prístroj vysokým teplotám, nenechávajte ležať na priamom slnku.

Údržba
Po každom meraní elektródu opláchnite a čistou vodou. Udržuje sa tým presnosť prístroja a zabraňuje sa usadzovaniu solí na elektródach. Ak máte pochybnosti o presnosti merania, vykonajte skúšku na kalibračnom roztoku. V prípade odchýlky vykonajte kalibráciu. Pokiaľ sa zobrazí symbol slabej batérie, zostáva približne dve hodiny prevádzky, ale presnosť prístroja už môže byť ovplyvnená.

Chybové hlásenie
Ak sa počas kalibrácie na displeji ukáže „Err“, znamená to, že ste použili nesprávny kalibračný roztok. Uistite sa, že používate správny roztok.
Pokiaľ sa „Err“ ukáže počas kalibrácie, alebo merania, znamená to, že prístroj nemôže zmerať ustálenú hodnotu. To môže byť spôsobené napríklad silným elektromagnetickým poľom v blízkom okolí.
Pre opustenie chybového hlásenia stlačte „read“
Pokiaľ sa na displeji v priebehu merania ukáže „---“ znamená to, že meranie je mimo rozsahu prístroja. Teda meraný roztok je príliš koncentrovaný, alebo teplota je mimo rozsahu. Opláchnite elektródy čistou vodou a meranie vykonávajte v rozsahu 10ms (EC) a medzi 0 až 50oC.
Pokiaľ sa v pravom dolnom rohu displeja ukáže symbol oC, potom nefunguje správne systém kompenzácie teploty. Prístroj je navrhnutý na 25 oC, kedy meria najpresnejšie.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole: